Dette skjer på gården

Dette skjer på gården i 2020


SMAKEN AV RYGGE og JULEMARKED AVLYST!

På grunn av CORONA viruset må vi dessverre avlyse alle

våre arrangementer ut året.

-------------------------------------------------------------------------

VÅRMARKED OG FESTIVAL AVLYST!!


På grunn av CORONA viruset avlyses dessverre alle våre

arrangementer i vår/sommer.